• PST: Hovedkvarteret til PST ligger i Nydalen i Oslo. Herfra styrer de sine ansatte - med unntak av de som er tilsatt i de 26 politidistriktene utenfor Oslo. De er formelt, og budsjettmessig, underlagt den lokale politimesteren. FOTO: Fredrik Varfjell, NTB Scanpix

Politimestrene vil ikke slippe PST

Utvalg ville fjerne de fleste lokale PST-kontorene. Men politimestrene sier nei.