• SPARKE DEM BAK! -Jeg ber landsmøtet om å støtte forslaget, og gi redaksjonskomiteen et spark bak, sa Erna Solberg. FOTO: HÅVARD BJELLA<ND

Høyre vil bytte nynorsk med tysk og fransk

Valgfritt sidemål og innføring av annet fremmedspråk allerede i barneskolen. Det var to av seirene til Unge Høyre på landsmøtet.