Langt fra målet om mer politi

Justisminister Knut Storberget (Ap) er langt unna målet om to polititjenestemenn per tusen innbygger. Siden 2004 er antallet politistillinger i Norge gått ned.