Gjensidige har gjennom flere år tilbudt medlemmer i Oslo Skinnauksjoner å forsikre skinn fra dyrene blir avlivet og fram til skinnet blir levert for salg på auksjon.

Forsikringsselskapet har nå endret vilkårene, slik at det er den enkelte produsent som selv må gjøre avtale med sitt forsikringsselskap, opplyser Norsk Pelsdyralslag til NTB.

— Dette gjelder for skinn som oppbevares hjemme i pelsdyrgården. For frakt av skinn til auksjonsselskapet videreføres avtalen som tidligere, opplyser kommunikasjonssjef Arild Martinsen i Norges Pelsdyralslag.

Han understreker at det kun er vilkårene som er noe endret, som følge av flere tyverier av skinn fra pelsdyrgårder.