Samtidig vil partiet bruke 2 milliarder kroner mindre av oljepengene og videreføre det samme skattenivået som i 2013.

«Senterpartiet avviser å bruke oljepenger som Fremskrittspartiet for å gi skattelettelser som Høyre», heter det i forslaget.

Sp lover skattekutt for de med inntekt lavere enn 350.000 kroner, og også endringer i fradragsreglene som gir de med inntekt mellom 350.000 og 600.000 kroner skattelettelser.

— Regjeringens budsjett er usosialt

— Regjeringen har lagt på bordet et usosialt budsjett som bidrar til sentralisering av penger, makt og tjenester. I vårt budsjett drar vi det i motsatt retning med blant annet en kraftig satsing på de lokale tjenestene gjennom et økt kommunebudsjett på 2,9 milliarder kroner. Dette vil i neste omgang komme eldreomsorgen, skolene og de lokale velferdstilbudene til gode, sier Trygve Slagsvold Vedum, partileder i Senterpartiet.

Total foreslår partiet også å bruke over 10 milliarder kroner på nye tiltak for desentralisering og livskraft over hele landet.

— Dette er en nødvendighet om vi ønsker samme muligheter både i byen og ute i landet, sier Slagsvold Vedum.

I sitt alternative budsjett går også partiet mot regjeringens heving av mva-grensen, øker bevilgningene til Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Tollvesenet og politiet og bevilger økte midler til strengere grensekontroll.

Kutter i EU-overføringer

Sp øker også bevilgningene til helse- og omsorgssektoren, foreslår å øke bistandsbudsjettet og kutter - ikke overraskende - i overføringene til EU. Samtidig vil partiet innføre dyrepoliti, øke bevilgningene til Forsvaret og gi nullmoms for aviser, både på papir og i digitale utgaver.

Forslaget til alternativt statsbudsjett legges fram på mandagens landsstyremøte på Gardermoen.