— Budsjettavtalen legger i for liten grad til rette for at det skal lønne seg å jobbe, sier direktør for arbeidslivspolitikk i NHO Svein Oppegaard.

Han hadde gjerne sett at de opprinnelige forslagene om omlegging av barnetillegget i uføretrygden, fjerning av skatteklasse 2 og reduksjon i overgangsstønaden ble vedtatt.

Men NHO ser også forbedringer i samarbeidsavtalen og peker på jernbane- og kollektivsatsing som positivt.