De to 23-år gamle mennene risikerer lovens strengeste straff når de kommer hjem til Norge, melder NRK.

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) mener de to har sluttet seg til IS, og har gått til Oslo tingrett for å få frosset bankkontoene deres.

— Retten har tatt konkret stilling til om det er skjellig grunn til å mistenke dem for brudd på 147a. De har funnet at det er det, sier politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff i PST til NRK.

Det betyr at det er mistanke om at nordmennene har begått terror, forsøkt å gjøre det eller at de har medvirket til terrorhandlinger. De to mennene skal begge har vært i Syria i godt over ett år.