Schumann ble i Høyesterett dømt til 16 års forvaring med minstetid på ti år for deltakelsen i NOKAS-ranet i Stavanger 5. april 2004. Ettersom minstetiden har gått ut har han begjært seg prøveløslatt.

Eidsivating lagmannsrett påpeker at Schumann til nå har sonet under svært restriktive forhold, og at overgangen til prøveløslatelse vurderes som for stor.

Han skal i disse dager overføres til åpen soning. Dersom dette går som planlagt, kan han prøveløslates om et års tid.