• Noen må reise lengre, sier Odd Reidar Humlegård.

Politidirektoratet støtter hovedkonklusjonene i Politianalysen og vil redusere antallet politidistrikteter fra 27 til 6, skriver Aftenposten.no.

I sommer la det regjeringsoppnevnte Røksund-utvalget frem Politianalysen, som på over 300 sider kartla utfordringene i den norske politietaten. Samtidig kom utvalget med flere forslag om hvordan politiet bør dimensjoneres og effektiviseres for å møte fremtidens kriminalitetsbilde.

Utvalget foreslo blant annet å redusere antallet politidistrikter til seks, kutte tjenestesteder fra 354 til 210 og fjerne en rekke sivile oppgaver.

På en pressekonferanse mandag morgen presenterte politidirektør Odd Reidar Humlegård Politidirektoratets svar på forslagene.

Støtter forslag

Her kom det blant annet frem at de i stor grad støtter hovedpunktene fra utvalget, som å redusere antallet distrikter til seks, og tjenestesteder til 210.

— Dette er en viktig dag for politiet. Vi har jobbet grundig med vårt høringssvar, sier Humlegård. Vi har bak oss to år der norsk politi har blitt flombelyst på det som ikke fungerer, sier Humlegård.Om forslagene tas til følge, vil mange mindre politikontorer i distrikts-Norge måtte stenge. Humlegård understreker at de ansatte på disse kontorene ikke skal bort, men brukes til å styrke bemanningen andre steder.

— Vi ønsker at polititjenestemennene skal komme seg ut av kontorene og inn i bilene, sier Humlegård.

Han innrømmer samtidig at mange innbyggere på mindre steder vil måtte akseptere lengre reisevei til et åpent politikontor.

— Noen må reise lengre for å få gjort det som ikke haster, som å bytte pass eller levere anmeldelser. I bytte mot det mener vi at vi skal få et lokalpoliti som kommer når det trengs, sier Humlegård.

- Utdatert

Politidirektoratet ønsker også at politimestrene i de seks nye politidistriktene skal organiseres i en nasjonal ledergruppe.

Både 22. juli-kommisjonen og Røksund-utvalget har pekt på en politietat som både i struktur og operativ evne er utdatert.

Noen må reise lengre for å få gjort det som ikke haster, som å bytte pass eller levere anmeldelser. I bytte mot det mener vi at vi skal få et lokalpoliti som kommer når det trengs Odd Reidar Humlegård

Den knusende kritikken om hvordan politiet sviktet å håndteringen av terrorangrepene i Oslo og på Utøya, er bakgrunnen for at Politidirektoratet allerede er i gang med et omfattende arbeid for å styrke politiets evne til å håndtere terroranslag og andre svært dramatiske hendelser.

Dette skjer gjennom det såkalte Endringsprogrammet, hvor politiet selv har kartlagt 203 forbedringspunkter - om alt fra bruk av moderne teknologi til hvordan politifolk trener på skarpe situasjoner.

På bordet til de blåblå

Avtroppende justis- og beredskapsminister Grete Faremo (Ap) har allerede besluttet å legge ned Politiets Data- og materielltjeneste (PDMT). Dette var et av forslagene fra Røksund-utvalget.

De faglige rådene fra Humlegård og andre høringsinstanser ender nå på bordet til den nye blåblå regjeringen, som skal ta endelig stilling til hvordan fremtidens politi skal se ut. Rådene fra Rødsund-utvalget har flere sammenfallende punkter med politireformen FrP foreslo i 2011.

Deretter må et flertall på Stortinget støtte regjeringens forslag. Rådene fra Rødsund-utvalget har flere sammenfallende punkter med politireformen Frp foreslo for to år siden.

Hva mener du? Diskuter saken under: