Etter den dramatiske brannen i Gudvangatunnelen, der nesten 70 mennesker ble røykskadd, har Vegvesenet laget en oversikt over antall ulykker som har skjedd i de tusen tunnelene som fins her i landet mellom 2003 og 2012. Oversikten viser antall drepte og hardt skadde.

Oversikten viser at de fleste ulykkene skjedde med personbiler eller lignende kjøretøy. Mens altså 71 mennesker omkom i ulykkene, ble over 151 alvorlig skadd. I alt over 8.600 mennesker ble hardt skadd i trafikkulykker her i landet de siste ti årene.

— Vi jobber kontinuerlig med å bedre sikkerheten i norske tunneler. Oversikten viser samtidig at det relative antallet alvorlige ulykker i tunneler i Norge er veldig lavt, og at det i hovedsak er trygt å kjøre i tunneler, sier seniorrådgiver Arild Engebretsen i Vegdirektoratet.