• SLØSING: Landstillitsvalgt Aurora Wulvik mener det er sløsing med ressurser når vernepliktige blir tatt ut av tjeneste for å være servitører og ryddegutter på befalets fester. i Forsvaret mener man at de unge kan lære mye av slik jobbing.FOTO: Forsvaret.

Soldater vil ikke være festfiksere

Vernepliktige i Forsvaret blir tatt ut av tjenesten for å arrangere fester for befalet, ifølge tillitsvalgte. Nå har soldatene fått nok.