Rapporten anslår hvor mye veitrafikken koster samfunnet i form av ulykker, slitasje, utslipp og støy. Inntekter og fordeler med veitrafikk er ikke medregnet, ei heller påvirkning på klimaet.

Personbiler står for 57 prosent av samfunnskostnadene. Dieselkjøretøy står for 70 prosent av kostnadene, noe som tilsvarer 9,16 kroner per liter diesel som brukes. Til sammen kostet veitrafikken samfunnet 35 milliarder kroner i 2011, ifølge rapporten.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) sier vi trenger flere utredninger for også å få oversikt over hvor mye veitrafikken koster samfunnet i form av utslipp av klimagasser, og hvor mye samfunnet og den enkelte har nytte av trafikken.

— Rapporten er likevel nyttig, blant annet for å sette inn virkemidler for en mer moderne og bedre kjøretøypark, sier Solvik Olsen.

TØI har utarbeidet rapporten på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, Klima- og miljødepartementet og Finansdepartementet.