Alle politiets datasystemer var nede over hele landet i flere timer lørdag. IKT-direktør Cato Rindal iPolitidirektoratetsier at feilen skyldtes en defekt nettverkskomponent.

— Hendelsen blir nå evaluert og gjennomgått for å hindre lignende situasjoner, sier Rindal.

Politidirektoratetopplyste også mandag morgen at en teknisk feil hadde inntruffet, men denne meldingen var feil, får NTB opplyst hos Direktoratet. Systemene har fungert som normalt mandag.

Politidirektoratet opplyste lørdag at de ikke hadde fått inn rapporter om at feilen hadde ført til vesentlige problemer for politiets oppgaver.