Vågås overgrepstiltalte ordfører Rune Øygard (Ap) nektet å møte til avhør da politiet ville konfrontere ham med hva de hadde funnet på mobiltelefonen hans.

Øygard ble siktet i september i fjor, og politiet tok deretter beslag i mobiltelefonen hans. På denne ble det funnet et stort antall tekstmeldinger mellom ham og en mindreårig jente.

Telefonen ble overlatt til Kripos, og i februar kom rapporten om hva som var funnet. Politiet ønsket da et nytt avhør med ordføreren, men han nektet,.

— Skyldtes praktiske grunner

— Han ønsket ikke å la seg avhøre. Politiet fikk et brev der han gjennom sin forsvarer meddelte at det ikke ble snakk om noe nytt avhør, opplyser statsadvokat Thorbjørn Klundseter til VG.

Øygards forsvarer Mette Yvonne Larsen sier at det var praktiske grunner til at ordføreren ikke ville la seg avhøre.

— Jeg hadde ikke anledning på flere uker, og vi mente at saken måtte sendes til påtaleavgjørelse. Han hadde ikke flere opplysninger å komme med, opplyser hun.

Ifølge jentas bistandsadvokat bærer tekstmeldingene fra Øygard preg av å være kjærlighetserklæringer av en type man ikke sender til barn.

Tiltalt for flere overgrep

Forsvareren mener derimot at de har en triviell karakter og viser dagligdags kontakt.

Ifølge tiltalen, som ble forkynt denne uken, hadde Øygard seksuell omgang med jenta. Det første overgrepet skal ha skjedd i oktober 2009, da hun var under 14 år.

Overgrepene skal ha fortsatt fram til september i fjor og funnet sted både i Øygards bolig, på hytten hans og på flere hoteller.