— Jeg registrerer at det er kommet to vidt forskjellige konklusjoner, noe som er nok et bevis på at psykiatrien ikke er en eksakt vitenskap. Jeg er mindre overrasket over konklusjonen i dag enn jeg var da den første kom, noe som ikke minst skyldes debatten som har vært siden den første rapporten kom og fram til i dag, sier Sandberg til TV 2. Han var tidlig ute med støtte til en ny sakkyndigrapport i Breivik-saken.

— Jeg ønsket meg en bredere utredning og vurdering for at partene i saken og domstolen i størst mulig grad skal kunne havne på en konklusjon som det kan såes minst mulig tvil om. Derfor er jeg fornøyd med at det i dag har kommet en rapport nummer to som skal gjennom Rettsmedisinsk kommisjon, sier han.

Sandberg mener det er på høy tid med en ny debatt om bruken av sakkyndigrapporter i rettssaker.

— En slik diskusjon ville kommet uansett, uavhengig av disse to rapportene og Breivik-saken, fordi både regjeringen og justiskomiteen på Stortinget jobber med å få på plass en bredere evaluering av bruken av sakkyndige, sier Sandberg.