Norsk Helikopteransattes Forbund hadde varslet streik blant 725 ansatte i helikopterindustrien — og nær alt sertifiserende personell ville lagt ned arbeidet. Det ville rammet driften ved selskaper som CHC Helikopter Service, Bristow Norway, Lufttransport, Norsk Luftambulanse og Heli-One.

Forhandlingene ble brutt på grunn av en uenighet om pensjon.

— I tiden fram mot meklingen ble det bevegelse lokalt for deler av arbeidstakerne, noe som midlertidig løste problemer med pensjon. Det gjorde meklingen lettere, og partene kunne dermed komme til enighet, sier forbundets leder Øyvind Strøm i en pressemelding.