Etter at førsteinntaket til videregående opplæring er klart, har 7418 søkere fått dårlige nyheter. De har ikke fått tilbud om skoleplass i første omgang.

Men de som ikke har hatt hellet med seg, må ikke fortvile — de vil få tilbud om plass etter at andreinntaket er klart i august, skriver Utdanningsnytt.

220.000 elever har nå fått svar på søknaden sin til videregående utdanning. I Finnmark har bare 81 prosent av søkerne fått plass på den skolen og linjen de helst ville inn på. Ellers i landet er prosentandelen mellom 87 og 90 prosent.

Søkte populære studier

I Hordaland har 852 ungdommer med rett på skoleplass fått beskjed om at de ikke hadde hellet med seg i førsteinntaket. Mange av disse har ifølge inntakslederen i fylket, Nils Skavhellen, svake karakterer og har søkt på svært populære linjer og skoler med høye inntakskrav. De som har svake karakterer bør oppgi flere studieønsker, mener han.

— Enkelte av dem har bare søkt på for eksempel medier og kommunikasjon, og med et snitt på 2,5 kommer de ikke inn der. Når vi skal fordele plasser må vi bare gi dem et tilfeldig tilbud, og da skal det noe til at vi treffer, sier Skavhellen.

Hvert år er det mange unge som ikke tar imot den videregående-plassen de får tilbud om. I Hordaland alene er det hvert år mellom 300 og 400 elever som ikke svarer på om de vil ha den plassen de har fått tilbud om, forteller Skavhellen.

— Når de ikke svarer, mister de tilbudet, og hva disse ungdommene gjør de neste årene, er ikke lett å si, sier han.

Lang venteliste

I Troms har derimot elevene kommet godt ut av førsteinntaket. De har alle søkerne med rett på plass nå fått tilbud om det.

— Vi tror det er viktig å gi så mange søkere som mulig plass på førsteønsket sitt. Får de det, øker sjansen for at de klarer å fullføre videregående skole, sier Kent Gudmundsen i Troms fylkeskommune.

I Rogaland står hele 1796 elever med rett til plass på venteliste. En av grunnene er at fylket har populære linjer som flyfag og brønnteknikk som elever fra hele landet søker seg til.

— Flyfag og brønnteknikk er landsdekkende linjer som får søkere fra hele landet. Disse blir stående på venteliste hos oss, men kommer de ikke inn, vil de bli tilbudt plass i egne fylker, sier Ståle Wold, seksjonssjef for inntak og yrkesveiledning i Rogaland fylkeskommune til Utdanningsnytt.