UDs hjelpetelefon brøt sammen

I stedet for å bli stilt i kø, ble bekymrede innringere kastet ut av systemet.