• RASKT TOG I SOMLEFART: Signatur-togene kan kjøre i opptil 200 km/t. Men på Bergensbanen er farten stort sett 50 - 70 km/t, på grunn av mange svinger og gamle skinner. ARKIVFOTO: HELGE SUNDE

Vil ha Intercity-tog mot Bergen

Hordaland Venstre fikk flertall for forslaget om å gjøre Ringeriksbanen en del av Intercity-utbyggingen. Det kan skyve Bergensbanen frem i køen.