Mandag skrev VG at det er flertall for Akhtar Chaudhry i kampen mot Heikki Holmås om førsteplassen på Sosialistisk Venstrepartis liste i Oslo.

Hovedforklaringen på Chaudhrys flertall er at han i ukene før nominasjonsfristen gikk ut, drev svært omfattende verving av nye medlemmer. Holmås klarte å skaffe seg 50 nye støttespillere. Chaudhry har klart å skaffe 350 nye SV-medlemmer i samme periode. Østvold, som støtter Holmås, har fått nok av massevervingen.

— Mange vil mene at det blir feil hvis 350 mennesker som har vært medlem av SV i noen få uker avgjør nominasjonskampen, sier Østvold til Klassekampen.

Han viser til at Chaudhry også i forbindelse med nominasjonskampen mot Holmås i 2009 hadde en storstilt vervekampanje.

— Jeg ønsker alle nye SV-medlemmer velkommen, de er like mye verdt som dem som har tilhørt partiet i mange tiår. Men av dem Akhtar vervet i forbindelse med nominasjonskampen for fire år siden, er det velkjent at det så å si ikke var noen som betalte kontingent året etter. Det peker på at de kun meldte seg inn for å få stemmerett, sier Østvold.

Ifølge Oslo SVs vedtekter må man ha vært medlem av partiet i minst tre uker før nominasjonsmøtet for å få stemmerett. Østvold vil ha debatt om vedtektene. Han foreslår å heve grensen til et halvt år.

Chaudhry uttaler til avisen at han ikke har problemer med en diskusjon om ververeglene.

— Men vi har hatt den før, og den viste at det ikke var stemning for å endre reglene, sier han.