Materialet danner mye av grunnlaget når saken blir begjært gjenopptatt.

— Vi mener jo at det er grunnlag for at Per og Veronica Orderud skal få prøve saken sin igjen. Fra vårt ståsted er det da viktig at de i befolkningen som ønsker å sette seg nærmere inn i dette materialet, har en mulighet til å se presentasjonen, sier Sandberg til NRK.

Fire programmer

Det var NRK som først meldte om begjæringen om gjenopptakelse og planene om det som kommer til å minne mye om en TV-serie på internett.

Sandberg sier til NTB at saken blir begjært gjenopptatt mot slutten av februar. Noen dager senere blir det første av i alt fire programmer som tar for seg Sandbergs egen etterforskning av den kompliserte drapssaken, publisert på nettet.

— Vi kommer til å legge ut dette i fire deler i fire påfølgende uker. Formen vil være omtrent som et TV-program hvor hvert program varer i 20 minutter. Det første programmet kan komme rundt månedsskiftet februar/mars, og vi tar sikte på å fullføre alle delene før påske, sier Sandberg til NTB.

Hevdet uskyld

Det var natt til pinseaften forsommeren 1999 at ekteparet Kristian (80) og Marie Orderud (84) og deres datter Anne Orderud Paust (47) ble skutt og drept i kårboligen på Orderud gård i Sørum kommune i Akershus.

Per Orderud, som er Anne Orderud Pausts lillebror, og hans kone Veronica Orderud, ble i lagmannsretten året etter endelig dømt til 21 års fengsel for overlagt drap, eller medvirkning til overlagt drap. Kristin Kirkemo Haukeland og Lars Grønnerød ble dømt til henholdsvis 16 og 18 års fengsel.

Ekteparet Orderud har hele tiden hevdet at de var uskyldig dømt og engasjerte allerede i 2006 privatdetektiv Tore Sandberg til å gå gjennom etterforskningsmaterialet i saken.

I november 2011 trakk de sin første begjæring etter syv år fordi de ønsket videre etterforskning av saken før den blir behandlet. Året før hadde Kommisjonen avvist Grønnerøds begjæring om å få saken vurdert i retten på nytt.

Vanskelig

Nå håper Veronica og Per Orderud og Sandberg selv at det omfattende materialet som han og advokat Frode Sulland legger frem, vil føre til at saken blir sett på en gang til.

— For Per og Veronica er dette selvsagt svært viktig. De har jo hele tiden hevdet sin uskyld og har ønsket en gjenopptakelse helt siden jeg ble koblet inn i saken i 2006, sier Sandberg.

Han legger til at det er meningsløst å fremme en begjæring dersom man ikke har tro på det selv.

— Samtidig vet vel kanskje jeg mer enn de fleste hvor vanskelig det er å få gjennom en sak. Jeg har aldri lovet dem at vi skal klare å få den gjenopptatt, men at vi mener det er grunnlag for gjenopptakelse, er jo åpenbart, sier Sandberg.

Ekteparet Orderud er i praksis ferdig med å sone minstetiden av straffen. De slipper ut fra soning på nyåret og flytter da hjem igjen til gården der drapene fant sted for 15 og et halvt år siden.

Våpenbeviset

Mens advokat Frode Sulland jobber med å formulere selve gjenopptakelsesbegjæringen, vil Kommisjonen også få et antall rapporter med forskjellige bevistemaer som Sandberg har utarbeidet. Her inngår et omfattende videomateriale, blant annet intervjuer med en rekke vitner.

Mens Kommisjonen får helt usensurert materiale med vitners identitet, vil mye av materialet som legges ut på nettet, være anonymisert. Dette gjelder blant annet videomateriale fra lagmannsretten som Sandberg skal forsøke å sette inn i en bevissammenheng.

Det er ennå ikke kommet frem hvem som faktisk utførte drapene, men Sandberg hevder nå at nye analyser viser at det såkalte våpenbeviset i saken ikke holder.

— Det vil være enkelte elementer som kan vurderes viktigere enn andre. På den tekniske bevissiden så er jo våpenbevisene noe av det mest sentrale, sier Sandberg.