— For Christer Tromsdal har livet hans stått på vent i ganske mange år. Han har vært opptatt av å forsøke å komme videre. Han har hatt en god og tett dialog med Økokrim de siste ukene og har avgitt en rekke nye forklaringer. Han vil komme til å erkjenne straffskyld for det han er tiltalt for når retten settes tirsdag, sier advokat Erling O. Lyngtveit til NTB.

Saken som etter planen skal starte tirsdag er andre gangs behandling av totalt 14 bedragerier eller forsøk på bedrageri. Saken ble første gang behandlet av Oslo tingrett i 2012, men dommen ble opphevet på grunn av en inhabil meddommer. Da nektet Tromsdal skyld for punktene i tiltalen. Når saken starter tirsdag vil finansmannen derimot erkjenne straffskyld på alle punkter.

— Tromsdal ønsker å avslutte dette og komme i gang og ta vare på livet sitt, sier Lyngtveit.

Bekrefter

Statsadvokat Geir Kavlie i Økokrim er aktor i den langdryge straffesaken mot Tromsdal og to medtiltalte. Han bekrefter overfor NTB hva advokat Lyngtveit sier om at klienten har lagt alle kortene på bordet i avhør med politiet de siste to ukene.

— Nå gjenstår det bare at Tromsdal også sier det samme når retten settes på tirsdag, sier Kavlie til NTB.

For de to andre medtiltalte kom tilståelsen fra Tromsdal tydeligvis uventet. En eiendomskonsulent og en kunsthandler ble i første behandling av saken dømt sammen med Tromsdal til fengsel blant annet for å ha solgt svenske hoteller til det Økokrim mener var overpris. Mandag vil domstolen ta stilling til om saken nå må utsettes til ut på nyåret slik at de andre i forsvarerne kan forberede seg etter den nye utviklingen i saken.

- Fyldig forklaring

Opprinnelig skulle saken egentlig startet 1. desember, men ble utsatt fordi 45-åringen sa seg villig til å stille i et nytt avhør hos Økokrim. Der valgte han overraskende å tilstå samtlige forhold i tiltalen. Nå kan den beryktede finansmannen regne med en viss strafferabatt. I sin nye forklaring vil han ikke skåne noen, men fortelle om sin egen så vel som de medtiltaltes rolle.

— Han kommer til å gi en åpen og fyldig forklaring om hva han har foretatt seg og hva andre personer, enten de er involvert i saken som medtiltalte eller de ikke er tiltalt i saken, har foretatt seg, sier Lyngtveit.

Oslo tingrett dømte Tromsdal til seks års fengsel, 10,4 millioner kroner i inndragning og til å betale 1,7 millioner kroner i erstatning til DNB. I en tilleggsdom ble han dømt til å betale 27 millioner kroner i erstatning til Obbhult Invest AS. De to medtiltalte fikk også strenge straffer for sin medvirkning til bedrageri.

Ble opphevet

Dommen ble i september 2013 opphevet av Borgarting lagmannsrett som følge av en inhabil fagdommer i tingretten, og derfor må saken behandles på ny. Den er berammet til å vare i 14 uker og vil ikke være avsluttet for i siste halvdel av mars neste år.

Christer Tromsdal ble i januar i år dømt til fengsel i tre år og ni måneder for grove bedragerier i del én av sakskomplekset. Ett år av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. 45-åringen ble også dømt til å tåle inndragning av 2,7 millioner kroner og til å betale erstatning til både Santander Consumer Bank og GE Money bilfinans. Denne dommen ble anket, men Borgarting lagmannsrett nektet i oktober å slippe inn anken til ny behandling.

Forsvarer Erling Lyngtveit opplyser at ankenektelsen er anket inn for Høyesterett, og at han fremdeles venter på en avgjørelse på om straffesaken tas opp til ny behandling eller ikke.