Frykter for hjertet

To års ventetid på behandling. 255 hjertepasienter i kø.