• REINVASKA: Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning har samrøystet reinvaska forskarane. Utvalet konkluderer med at forfattarane ikkje har opptrådd uredeleg eller brote med god vitskapleg praksis. FOTO: KNUT STRAND

Frikjent for forskingsjuks

Tre UiB-forskarar er frikjende etter å ha levd med skuldingar om forskingsjuks i over to år.