I showet bruker en av skuespillerne to hansker som begge har påmontert fire laserpekere, skriver VG.

Fikk avslag

— Det ble søkt om godkjenning til å bruke hansken og dispensasjon fra krav til merking og klassifisering. Dispensasjonssøknaden ble avslått, og det ble ikke innvilget godkjenning for bruken. Dette trosset Dyreparken, og det ble oppdaget tilfeldig, sier avdelingsdirektør Hanne Kofstadmoen i Statens strålevern.

Strålevernet ser alvorlig på hendelsen.

— Både publikum og ansatte i Dyreparken har blitt utsatt for fare, og vi finner det ekstra bekymringsfullt at laserpekerne ble benyttet i barneforestillinger, sier hun og legger til at flere barn har fått alvorlige og uopprettelige øyeskader etter lek med sterke laserpekere.

Beklager

Administrerende direktør i Kristiansand Dyrepark, Per Arnstein Aamot, sier han ikke var klar over at hansken ikke var godkjent før han fikk politianmeldelsen. Han beklager hendelsen og sier Dyreparken nå er nødt til å se på sine kontrollrutiner for at noe slikt ikke skjer igjen.