Oppkjøpet forutsetter godkjenning fra Konkurransetilsynet. På landsbasis hadde Coop og ICA Norge ved sist årsskifte en markedsandel på henholdsvis 22,7 prosent og 11,1 prosent.

– Overtakelsen av ICA Norge er et stort og viktig løft for Coop. Det er også den beste løsningen for ansatte, forbrukere og leverandører når situasjonen er slik at ICA avslutter sitt engasjement i Norge, sier administrerende direktør Svein Fanebust i Coop Norge.

Kuttes eller selges

Han mener oppkjøpet er en god løsning som sikrer butikker i Distrikts-Norge ettersom ICA Norge har mange butikker der Coop ønsker å øke sitt nærvær, for eksempel på det sentrale Østlandet og i Bergens-regionen. Tilsvarende har ICA Norges ulike kjeder færre butikker i regioner der Coop er godt representert i dag.

ICA sier det sto mellom to alternativer for å bedre lønnsomheten for selskapets norske virksomhet: Enten måtte virksomheten kuttes kraftig, eller så måtte selskapet selges.

– Salget av ICA Norge til Coop Norge er den beste mulige løsningen for vår virksomhet i Norge. Den innebærer at flere butikker og arbeidsplasser blir bevart enn om vi skulle drevet videre i en langt mindre skala enn i dag, sier konsernsjef Per Strömberg i ICA Gruppen.

Dialog med Konkurransetilsynet

Coop er innforstått med at det i noen lokale markeder kan være konkurranseforhold som gjør at de ikke vil kunne overta enkelte butikker. Coop vil nå gå i dialog med Konkurransetilsynet for å finne den beste løsningen på dette, opplyser selskapet i en pressemelding.

– Mange hadde nok helst sett at det fortsatte å være fire store aktører i det norske dagligvaremarkedet. ICA Norge har imidlertid besluttet å selge hele sin norske virksomhet. Av de realistiske alternativene, er den beste løsningen både for forbrukerne og leverandørene i dagligvaremarkedet at Coop overtar ICA Norge. Dette vil sikre kundene tilgang til kvalitetsvarer til lave priser, og et fortsatt mangfold av butikker over hele landet, sier Svein Fanebust.

I tiden fremover vil Coop vurdere om ICAs nåværende konsepter skal innlemmes i Coops kjeder eller om de skal bestå i dag. Omtrent 40 prosent av butikkene i ICA Norge drives i dag av franchisetakere. Denne driftsformen planlegges videreført i Coop.