Hjellegjerdes skjebne avgjøres i dag

Møbelprodusenten i økonomisk krise. I dag forfaller DnB NOR-lån på 20 millioner.