- Ikke sammenheng med ramadan

Det er ikke uhellig atferd å krige. Snarere tvert imot, mener forsker.