• LIKT FOR ALLE: Eit utval foreslår å endre reglar for gravferder, så dei blir like for alle. FOTO: EIRIK BREKKE

Gravferder blir enklare, billigare og likare

Utval foreslår endringar i reglane for kremasjon og avgifter.