Elvestuen sier til Dagens Næringsliv at Norge må være forberedt på å bidra til forsterkede sanksjoner mot russiske myndigheter, og i ytterste konsekvens fryse flere bilaterale forbindelser.

— På grunn av situasjonen på Krim-halvøya bør vi vente med leteboring ved grensen. Her er det forventet funn som går over landegrensen, sier han og peker på at det da kan oppstå en kinkig situasjon.

— Det er uavklart hvordan et slikt funn eventuelt skal fordeles mellom Russland og Norge, påpeker Elvestuen.

Olje- og energidepartementet har foreslått en rekke leteblokker på Fedinskji-høyden i den såkalte gråsonen i Barentshavet i 23. konsesjonsrunde.

Elvestuen får imidlertid liten støtte for sitt synspunkt. Høyres Nikolai Astrup, som også er medlem av energi- og miljøkomiteen, mener at en slik stans vil være å la russerne diktere norsk politikk, mens Aps komitémedlem Per Rune Henriksen kaller utspillet for «søkt».

— De rundene man har, skal gå sin gang, mener Henriksen. (NTB)