— Styrenes arbeid mot korrupsjon vil få konsekvenser når vi skal velge medlemmer. Dette ansvaret er en viktig del av styrevervet og står sentralt når vi ser på jobben enkeltmedlemmer gjør, sier næringsministeren til NTB.

Monica Mæland hadde mandag ettermiddag et møte med styrelederne i 21 selskaper der staten er inne på eiersiden, for å forsikre seg om at ingen av dem er i tvil om statens holdning til korrupsjon: den er ødeleggende og uakseptabelt.

— Jeg ville være tydelig på hva som er vår holdning og få en bekreftelse på at alle er innforstått med den. Det fikk jeg inntrykk av at de var, sa Mæland etter møtet.

Flere siktelser

Foranledningen var korrupsjonsskandalene som har rystet Yara og Kongsberg Gruppen, to selskaper der staten er tungt inne på eiersiden. Yara har vedtatt en bot på 295 millioner kroner for grov korrupsjon i Libya, India og Russland. Her er dessuten fire personer siktet.

Kongsberg Gruppen har ikke tatt stilling til siktelsen for grov korrupsjon i Romania, der selskapet har inngått avtaler på salg av kommunikasjonsutstyr for 1,4 milliarder kroner. Her er en ansatt siktet. Saken er ikke ferdig etterforsket.

— Dette er saker som har funnet sted tilbake i tid, men vi kan ikke garantere at norske selskaper ikke er involvert i korrupsjon i dag. Derfor må selskaper ha kontrollmekanismer for å avsløre korrupsjon, sier Mæland.

Telenor nær smell

Telenor ble på sin side fratatt alle lisensene i India - til tross for at selskapet raskt bel renvasket for korrupsjonsmistanken. Det var Unitech Wireless - Telenors indiske partner - som skaffet lisensene ureglementert og altfor billig.

Absolutt nulltoleranse for korrupsjon gjennomsyrer hele organisasjonen - og det er viden kjent internasjonalt, ifølge styreleder Svein Aaser.

Det er grunnen til at selskapet vant i anbudskonkurransen om å bygge ut mobilnettet i Myanmar - «et av de verste landene» når man snakker om korrupsjon - mener Aaser. Slik er det vanligvis ikke.

— Det er åpenbart at vi har tapt internasjonalt i konkurranse med andre selskaper på grunn av denne politikken. Den har sin pris. Sånn må det bare være, sier han. (©NTB)