Avisen VG har den siste tiden hatt en artikkelserie om at veivesenet har hemmeligholdt sine ulykkes— og granskningsrapporter i mange år. Selv om rapportene kan ha inneholdt bevis og konklusjoner som kunne ha vært til nytte både for påtalemyndighet og forsvarere i rettssaker etter alvorlige trafikkulykker, har rapportene forblitt interne.

Solvik-Olsens partikollega Per Sandberg har kalt hemmeligholdelsen for en skandale og mener at veidirektør Terje Moe Gustavsen må gå av som følge av saken. Sandberg krevde i VG torsdag at det måtte nedsettes et uavhengig granskningsutvalg. Nå gjør regjeringen nettopp det.

— Dette er alvorlig, derfor setter jeg nå ned et uavhengig utvalg som skal gjennomføre en bred vurdering av relevante sider av saken, blant annet av hvordan Statens vegvesen har praktisert deling av informasjon fra disse rapportene, sier Ketil Solvik-Olsen.

Han ønsker også en samlet oversikt over hvor mange som har bedt om innsyn i rapportene, og hvordan henvendelsene er håndtert.

I VGs artikkelserie har det kommet fram påstander om at personer kan ha blitt feilaktig dømt på grunn av informasjonen som er holdt tilbake. Samferdselsministeren har derfor gitt beskjed om at det skal gis tilgang for berørte til all informasjon som kan stilles til rådighet. (NTB)