India har nektet å underskrive avtalen, blant annet fordi landet krever større frihet til å subsidiere landbruket. Landet krever også å kunne lagre korn av hensyn til matsikkerhet — krav som avtalen ikke innfrir, skriver nyhetsbyrået Reuters.

WTOs medlemsland ble enige om avtalen under organisasjonens ministerkonferanse på Bali i desember 2013, og planen var at avtalen skulle vedtas torsdag.

— Det er svært beklagelig at man ikke ble enige. Dette setter hele forhandlingsresultatet fra Bali i fare og vi risikerer at de multilaterale handelsforhandlingene blir lagt på is, sier Brende.

Avtalen var ment å være et viktig skritt i retning av å fjerne globale handelshindre, av særlig betydning for utviklingsland og mindre land, mener utenriksministeren.

— Dette er et alvorlig tilbakeslag for muligheten til vekst og utvikling i det store flertall av både industriland og utviklingsland i alle verdensdeler, sier Brende.

Ifølge Reuters har Norge, USA, Australia, Japan og EU diskutert muligheten for å ekskludere India fra den nye avtalen for at den skal komme på plass.