Det nye «superdepartementet» får en enorm saksmengde, etter det Aftenposten erfarer, fordi Solberg legger hele porteføljen til dagens Fornyings— og administrasjonsdepartement inn under det som i dag heter Kommunal- og regionaldepartementet.

Ifølge avisen ble Høyres nestleder Jan Tore Sanner tidlig plukket ut til å lede det nye departementet, da det ble klart at han ikke kom til å bli finansminister.

Dermed vil Sanner også få ansvaret for Statens arbeidsgiveransvar, IKT, fornying, bygg, sikkerhet og sikkerhetstjenester - i tillegg til den allerede betydelige mengden ansvarsområder som i dag ligger til Kommunaldepartementet.

— Det er et spennende rykte, sa Sanner da han gjestet NRKs Dagsnytt Atten mandag.