Helsedepartementet krever opprydding fra Ahus

Helse- og omsorgsdepartementet mener den lange ventetiden i pasienthenvendelser ved Akershus universitetssykehus er uakseptabel og ber sykehuset rydde opp umiddelbart.