Feilen gjør at sprøytespissen i noen penner er bøyd, sånn at adrenalin ikke blir sprøytet inn i kroppen slik det skal. Adrenalinpennen brukes til akuttbehandling av alvorlige allergiske reaksjoner og allergisjokk.

Ifølge Legemiddelverket omfatter produksjonsfeilen trolig bare et lite antall penner, men fordi konsekvensene for pasientene kan være svært alvorlige, trekkes alle penner med bestemte lotnumre tilbake. I Norge er det levert 2.500 penner som kan være feilprodusert.

Pasienter som har adrenalinpenner med de berørte lotnumrene, bes om å ta med pennen tilbake til apoteket for å få utlevert en ny.

Følgende lotnumre trekkes tilbake:

  • Sprøytepenn med 150 mikrogram: 0000884197, 0000844765 og 0000804929.
  • Sprøytepenn med 300 mikrogram: 0000862830, 0000831439, 0000810568 og 0000785376.