Lovavdelingen mener Landbruksdepartementet hadde lov til å avslå innsyn i hvem ministeren jobbet for før hun ble statsråd.

Det var statsminister Erna Solberg (H) som ba om «en nærmere vurdering av adgangen til å unnta slike kundelister fra offentlighet». Bakgrunnen var at Bård Vegar Solhjell (SV) henvendte seg til Statsministerens kontor og ba om at det ble gitt innsyn i kundelistene.

Sivilombudsmannen har hatt en klage fra Dagsavisen liggende på vent mens Justisdepartementet har vurdert spørsmålet. Avisen har klaget på et avslag fra Landbruksdepartementet om innsyn i kundelisten.

Kundelistene er av konkurransemessig betydning, og vil kunne skade selskapet dersom de ble gitt ut, avgjorde First House-direktør Per Høiby i forrige uke.