• STATSRÅDEN: Barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) FOTO: Terje Pedersen, NTB scanpix

Ny rapport avslører alvorlig svikt i barnevernet

Rutinesvikt, store mangler og dårlig praksis i barnevernstjenestene avdekkes i en gjennomgang av over 100 barnevernssaker.