• HISTORISK BYGG: Bergens Børs etter ombyggingen i 1894. Til venstre skimtes Vaksdal Mølles hus, bygget i 1897/98. FOTO: Ukjent, Universitetet i Bergen

Mystiske funn vitner om byggets skjulte historie

Skjulte kikkhull og gamle skrøner finnes på innsiden av børsbygningen, som har prydet Torget i over 150 år. Vet du mer om børsens historie?