Oppskrift på bedre omsorg

Foran valgkampen og behandlingen av Stortingsmeldingen, gir de fire forskerne følgende forslag til forbedring av kriminalomsorgen.