Frie eller ulykkelige?

Norske kvinner føder i gjennomsnitt 1,8 barn. Når fødselstallene her i landet er høyere enn i flere andre vest-europeiske land, blir det forklart med at våre sosiale ordninger er bedre. Det er mulig å kombinere jobb og barn.