- Traff medtiltalt på kjøpesenter

NOKAS-tiltalte Lars-Erik Andersen fortalte i dag om et av besøkene i Sandnes vinteren før ranet.