Ordfører vil gi elever sosialhjelp på skolen

Ordfører Jan Oddvar Skisland (KrF) foreslår å gi lærerne rett til å gi penger til vanskeligstilte skolebarn.