Hemmeleghald rundt Bondeviks nye PR-agent

Statsminister Kjell Magne Bondevik skal få seg «senior kommunikasjonsrådgjevar». Tilsettingsprosessen verkar alt anna enn tillitvekkande, meiner arbeidsrettseksperten, professor Henning Jakhelln.