Matkjedene svartelister LIDL-leverandører

De store matkjedene har svartelistet vareleverandører som samarbeider med den tyske billigkjeden LIDL.