Frp åpner for nye regioner

Frp er på glid og kan komme til å gå inn for nye folkevalgte regioner.