Her henger over 20 Munch-bilder

I dette bygget i Bergen henger et 20-talls Munch-bilder. Museumsdirektør Audun Eckhoff sier det er så godt som umulig å gardere seg mot et væpnet ran.