La ned landsrådet

Redningsselskapets mektige landsråd blir nedlagt. Det ble vedtatt med 32 mot syv stemmer under dagens landsmøte.