Med utvidelsen vil Bergen ha reserver til 180 døgn uten regn.

En mye brukt tursti langs Svartavatnet på Gullfjellet blir liggende under vann hvis Bergen kommune får utvide drikkevannsmagasinet.