Nettbanker skal bli tryggere

Bankenes Standardiseringskontor anbefaler en rekke kontrollfunksjoner for å øke kundenes trygghet ved bruk av nettbanker.